Celý případ byl nahlášen policii, ovšem ta celou věc nebrala vážně, protože v Rumunsku je velmi mnoho toulavých psů. Dokonce jeden z policistů řekl, že nebude ztrácet svůj čas na prostudování případu.

Pokračujte na další straně.