Starší žena se může cítit nejistě

Hlavně starší ženy zpravidla čelí veřejné kritice častěji než jejich o dost mladší přítel. Musí se vyrovnávat s posměšky typu, že jí jednou stejně uteče za mladší. I z toho pramení ženina vnitřní nejistota, kvůli které má obavy, že ji partner skutečně vymění a odejde za přitažlivější a mladší partnerkou, která mu dá i děti.

 

Pokračujte na další straně.