Jsou finančně soběstační

Starší žena a mladší muž zpravidla nemají problém s penězi. Starší ženy se většinou zaměřují na svou kariéru, protože mateřství už mají dávnou za sebou. Tento pár respektuje vzájemně svá zaměstnání, proto si po finanční stránce nemají na co ztěžovat.

Pokračujte na další straně.