Nemají problém překračovat společenské hranice

Starší žena a mladší muž vypadají na první pohled velmi nesourodě. Bývají to ovšem dvě velké osobnosti, které neuznávají normy a jsou ochotny překračovat společenské hranice. Tito lidé společně čelí nepříjemným řečem druhých. Často musí poslouchat necitlivé komentáře o svém vztahu, ze kterých se snaží nic nedělat.

Pokud jsou si ale svým vztahem jistí, jsou spolu i navzdory veřejné kritice. Právě tato skutečnost jejich pouto ještě více upevňuje.

Pokračujte na další straně.