Tato hádanka je na první pohled jednoduchá ale opravdu si pozorně prohlédněte obrázek. Zaměřte se hlavně na detaily. Uhodnete, kdo ženě ukradl její červenou kabelku? Byla to ta nastávající maminka, nebo chlapec?

Pokračujte na další straně.