Ne nadarmo se říká, že je Česko národem alkoholiků. Vždyť statistiky udávají, že dle Evropské unie společně s Francií zaujímáme druhé místo v pití alkoholu. Tento nešvar bohužel neovlivňuje jen konzumenta alkoholu, ale také jeho rodinu a blízké.

Když muž, jakožto hlava rodiny, začne pít, je život s ním téměř nemožný. Své o tom ví i 33letá Jitka, která si se svým otcem – notorickým alkoholikem – zažívala doslova peklo. To nejhorší však mělo teprve přijít. Když poznala svého manžela, věřila, že ji s ním čeká pohádkový život plný lásky a porozumění. Tak moc se snažila od svého otce utéct, že si ani nevšimla, že vběhla do náručí muže, který byl doslova ztělesněné zlo.

Pokračujte na další straně.