Náhody se v životě dějí zcela běžně. To může potvrdit také čínský manželský pár pan Ye a paní Xue, kteří nedávno zjistili, že se náhodně setkali už jedenáct let před jejich prvním skutečným seznámením. Toto zjištění pro ně bylo opravdu šokující a nyní jej berou jako znamení osudu, zvlášť když pocházejí ze země, která má přes miliardu obyvatel.

Čínští manželé pan Ye a paní Xue jednou seděli nad fotkami a ukazovali si místa, která navštívili, když se ještě neznali. Věděli také, že v červenci roku 2000 oba navštívili sedmimilionové město Čching-tao, kde se nezávisle na sobě vyfotili před rudou sochou na náměstí.

Pokračujte na další straně.