Rozvodovost u nás i ve světě neustále stoupá a namísto řešení vztahových problémů se lidé raději uchýlí k ukončení partnerství. Naštěstí pro nás všechny, kteří ještě věří na pravou lásku, existují výjimky.

Jednou takovou byli i manželé Jimmy a Billie Brelandovi z Mississippi, kteří ve svazku manželském vytrvali dlouhých 60 let. Rozdělila je až smrt. Jimmy pracoval na místní univerzitě a Billie byla učitelkou, a jak sami uvedli, šťastné manželství jim bylo dopřáno i proto, že sdíleli stejné názory na život.

Pokračujte na další straně.