Sotva ses vzpamatovala z pondělí, je tu už zas nový týden. Co tě během něj potká? Budeš se těšit z maličkostí nebo tě naopak zasype hromada problémů?

Beran (21. 3. - 20. 4. )

Partner je poslední dobou jako bez duše. Problémy v práci ho trápí tak, že není schopen na ně úplně zapomenout ani doma. Neměj na něj nesmyslné požadavky, raději mu poskytni náruč k útěše a něco dobrého mu uvař.

Pokračujte na další straně.