Všichni tuto naši českou kultovku známe. Role prostitutky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág ji učinila slavou v necelých dvaceti letech. Šárka Vojtková se ale slávy zalekla a odešla do Itálie. Dnes se ale spolu podíváme, jak tato herečka vypadá po velké řádce let dnes.

Pokračujte na další straně.