Nepříjemné zážitky rasismu jsou v multikulturních zemích na denním pořádku. Neprojevují se ani tak fyzickým terorem či jiným viditelným utlačováním. Ponižujícího zacházení si můžeme například všimnout ve frontě v supermarketu, v hromadné dopravě či na pracovišti. Vědomě to ale třeba ani nezaznamenáte...

Lidé jiné pleti jsou námi permanentně souzeni na základě lidské povrchnosti či naučeného názorového modelu, který nám vštípili rodiče, škola či společnost. V dnešní době jsou velice omílaným tématem imigranti, kteří se stěhují na území Evropy. Tímto videem jsme chtěli jen připomenout, že i lidé odlišné pleti si zaslouží právo na život a celá situace by se měla urovnat spíše po politické stránce, která celé téma tíží...

Pokračujte na další straně.