Také vám babičky a maminky říkávaly, že vás ochraňují vaši andělé, kteří nad vámi bdí a dohlížejí na vás? Určitě všichni znáte známou modlitbu: „Andělíčku, můj strážníčku…”. Ta mnohé z nás provázela celé dětství. Jak je to ale vlastně s anděly, jsou opravdu mezi námi?

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že se opravdu s andělem setkali - neměl sice andělská křídla, vypadal jako obyčejný člověk, ale jeho chování vykazovalo známky andělského charakteru. Možná jste andělem právě vy a ani to sami netušíte. Které rysy jsou tedy pro anděly typické?

Pokračujte na další straně.