Rozbuší se vám srdce pokaždé, když na vás vaše dívka pohlédne, máte pocit, že vás určitě musí také milovat, i když vám to možná ještě neřekla? Prozradíme vám, jak bezpečně poznáte projevy lásky i beze slov vyznání.

Dobře si všímejte chování, projevu a změn v obličeji vaší dívky nebo i dívek ve vašem okolí, možná je do vás zamilovaná ta, o které jste to ani netušili.

Změna hlasu

Samotná zamilovanost se projevuje už v samotném hlase. Studie prokázaly, že zamilovaná žena v přítomnosti muže, který ji přitahuje, mluví vyšším a sametovějším hlasem, který může být někdy velmi příjemně uklidňující. Aniž si to sama uvědomuje, hlas ji prozradí.

Pokračujte na další straně.