Podle světově známého a uznávaného švýcarského klimatologa Reta Knutt a skupiny mezinárodních odborníků na změny klimatu nás nečeká v budoucnu nic dobrého, právě naopak. Všichni tito vědci již před časem předpověděli blížící se přírodní katastrofy a informovali o nich vlády zemí, kterých se to týkalo. Tyto zprávy byly označovány za přísně tajné.

Výsledky těchto zpráv nebyly nikdy a ani nyní nejsou zveřejněny. Vlády si nepřály, aby byly výsledky zkoumání publikovány. S tím ovšem Reto zásadně nesouhlasí a tvrdí, že to co se stane v blízké budoucnosti, ovlivní všechny země a lidi žijící na této planetě. Nikdo nebude ušetřen ani se nebude moci před změnami ukrýt.

Pokračujte na další straně.