To, že psi jsou velmi vnímaví tvorové, asi tušíme. Dodnes však nebylo jisté, do jak velké míry dokáže pes rozpoznat povahu člověka. Nedávné výzkumy však naznačily, že pes toho dokáže z člověka vycítit daleko více, než si myslíme.

Výzkum byl prováděn na Kjótské univerzitě vědcem Akkikem Takoakem. Jejich experiment se zaměřoval na to, zda pes uvěří člověku, který mu zcela očividně lže.

Výsledky tohoto experimentu jsou velmi důležité pro budoucí studium chování psů. Jak pokus probíhal a jak dopadnul?

Majitel psa nejdříve svému psovi ukázal nádobu s jídlem. Na tento popud k němu zvíře ochotně přiběhlo a očekávalo jídlo. Muž mu však ukázal prázdnou misku. V tu chvíli bylo jasně vidět, že pes se cítí podvedený. Psi totiž velmi dobře chápou lidská gesta a mají zájem o předměty, které jim jejich páníčkové označí. Pokud ovšem začnou být tato gesta nelogická, pes začne být nervózní a jeho důvěra k člověku začne v tu chvíli kolísat. Pes pak při rozhodování o důvěře k člověku používá své předchozí zkušenosti.

Pokračujte na další straně.