Naše jméno tvoří nedílnou součást naší identity. Nejen, že má svůj význam pro numerologické výpočty, svůj význam si nesou i samotné iniciály. Mnoho lidí věří, že každé písmeno má svou vibraci, která ovlivňuje náš život. A jaký význam nesou vaše iniciály?

Návod je jednoduchý. Vezměte první písmeno vašeho křestního jména a první písmeno vašeho příjmení a v seznamu níže dohledejte příslušné významy. Pokud je ve vašem písmenu háček, jeho význam je stejný jako varianta písmena bez háčku (či čárky).

TIP: A co o vás prozradí vaše datum narození? Přečtete si zde.

Pokračujte na další straně.