Dnes tu pro vás máme další z vašich velmi oblíbených psychologických testů. Vaším úkolem je podívat se na obrázek pod tímto textem a říct rychle první zvíře, které na obrázku vidíte. Poté si přečtěte, jaká osobnost se ve vás ukrývá.

Tygr

Síla, energie, neohroženost a velký temperament, to vás vystihuje. Jste velmi cílevědomí a ve většině situací si dokážete bez problémů poradit. Spoléháte sami na sebe, ovšem dobré rady rádi vyslechnete a často se jimi také řídíte. Nemáte rádi hloupost, plané řeči a zbytečnou práci, která vás nijak neuspokojuje.

Pokračujte na další straně.