Velmi zajímavým tématem, kterým se spousta vědců zabývá, jsou partnerské vztahy. Tentokrát se zaměřili na nevěru. V rámci výzkumů zpovídali a testovali muže i ženy a přišli na zajímavá fakta. A na ta se podíváme v dnešním článku.

Zjištění, na která přišli, se týkala především toho, co je valnou většinou lidí bráno jako nevěra a jak se její vnímání liší u žen a mužů. Jak výzkumy dopadly?

Pokračujte na další straně.