Podle novely silniční vyhlášky budou od 2. 9. 2019 platit změny pravidel na kruhovém objezdu. Dnes již zaběhlá a jasná pravidla nahradí zcela nesmyslná a zmatky přinášející změny. V  posledních letech je možné sledovat, kolik kruhových objezdů přibylo po celé naší vlasti. Věříme, že je to ku prospěchu provozu, ale změna, která byla schválena, bude spíše vytvářet zmatky, komplikace a v neposlední řadě spousty zbytečných nehod. Posuďte sami…

I když vše vypadá na první pohled jen jako malá kosmetická úprava, skutečnost je jiná. Trend jízdy na kruhovém objezdu je od devadesátých let minulého století zcela jasný. Auta jedoucí na kruhovém objezdu mají přednost - nyní tomu bude ale jinak.

Pokračujte na další straně.