Před časem internetem proběhla zpráva o velmi zvláštním nálezu, který učinila jedna rodina, když se vydala na docela obyčejnou procházku. Když zjistili, co objevili, nemohli tomu uvěřit, stejně jako odborníci, kteří na místo okamžitě dorazili. O co se jednalo?

Byl to vcelku běžný den. Jedna rodinka z malého městečka Crowland, které se nachází v  hrabství Lincolnshire na východě Anglie, si rozhodla zpestřit den vycházkou do okolí. Když procházeli lesem, všimli si v dálce jakýchsi žlutých hýbajících se kuliček. Když přišli blíž, zjistili, že se jedná o desítky malých kuřátek, která vyděšeně a pravděpodobně také hladově pípala.

Pokračujte na další straně.