Nevím, zda slovo krutost vystihuje přesně čin těchto dvou mladíků, kteří se chlubí svým odporným činem, kdy odřezali bezbrannému pejskovi obě uši.

Když dokážou udělat tohle nevinnému zvířeti, co udělají, až dospějí? Co bude jejich zábava?

Pokračujte na další straně.