Chování chlapce se změnilo úplně diametrálně. Byl uzavřený, bojácný a bál se prudkých pohybů. To jeho matce nedalo a nainstalovala do domu kameru, aby zachytila den svého dítěte spolu s chůvou.

To, co kamera zachytila ji úplně šokovalo! Dávejte pozor, komu svoje dítě svěřujete!

Pokračujte na další straně.