Přehled výsledků:

2221 – velmi nerozhodná povaha.

2212 – komunikativnost, domluví se s každým.

2122 – opatrnost, měkká povaha, technický typ myšlení. Ke svému okolí bývá tento typ často poněkud chladný.

1222 – nedostatek vytrvalosti a houževnatosti, emocionální povaha. Snadno podléhá cizím vlivům. Umí s lidmi najít společný jazyk.

Pokračujte na další straně.