Neodvažuji se hádat, co to je. Asi mi stačí ten čaj.

Pokračujte na další straně.