Kuchařce spadlo něco do polévky, asi účtenka z nákupu.

Pokračujte na další straně.