Nevím, jestli vůbec budu dnes večeřet. Nějak mě přešel hlad.

Pokračujte na další straně.