Po válce se strádalo

Vánoce během první republiky byly velmi silně ovlivněny aktuální politickou i ekonomickou situací. Své první svátky v roce 1918 tak občané nově vzniklého Československa slavili převážně s úlevou a nadějí do budoucna.

Samostatnost i konec války přispěly k tomu, že lidé daleko lépe snášely poválečný nedostatek. Nebyly potraviny, ani uhlí. Rodiny se musely obejít bez ryb a nedostávalo se ani kvasnic, čaje a kávy.

Mladá republika se však poměrně rychle postavila na nohy a lidé si konečně po letech strádání mohli oddechnout.

Pokračujte na další straně.