Vaše datum narození vám neříká pouze to, kolik je vám let ale podle čínského horoskopu má poslední číslo v roce vašeho narození velký význam. Vypovídá o vás totiž hlavně to, jaký  přírodní živel se ve vás skrývá.

Jelikož jsme i my lidé součástí přírody a všeho živého na této planetě, je zcela přirozené, že nás tyto živly v mnohém ovlivňují - jak naši povahu, chování a přístup k životu samému. Co znamená zrovna ten váš živel?

Pokračujte na další straně.