Sirenomelia je velmi vzácná vrozená vada, která způsobuje to, že dítěti srostou nohy do jedné končetiny. Vzhledem k tomu, že je tento jev proporčně podobný mýtické postavě, je také jinak nazýván „syndrom mořské panny“.

Dívenka, kterou vám v tomto článku představíme, se jmenuje Milagros Cerron a pochází z Peru. Milagros má obrovské štěstí, že vůbec přežila. Většinu dětí, u kterých se tato nemoc objeví, jejich matky potratí či zemřou bezprostředně po porodu.

I tak však rodiče malé dívenky neustále trápil strach, že by o svou dcerušku měli přijít. Naštěstí pro všechny lékaři přišli s variantou, která stav malé Milagros vyřešila – operace.

Jak lékaři sami udávají, případů, kdy dítě s touto vrozenou vadou přežije, je opravdu pomálu. Většinou buď tyto děti zemřou pár hodin po porodu, anebo kvůli komplikacím během několika let. Milagros je však dítě, které nejenže zdravě žije, ale také je člověkem, který ke svému životu přistupuje s úsměvem na tváři a téměř nic jí nedělá vrásky.

Pokračujte na další straně.