Každý věk má svá úskalí a potřebu zvládat různé životní situace. S tím je také spojena míra chytrosti.

Jak chytří jste na svůj věk, vám prozradí tento jednoduchý a zábavný test. Tak jak jste dopadli? Jste opravdu výjimeční, nebo naopak zaostáváte? Ať už je výsledek jakýkoliv, zůstaňte vždy sami sebou.

Pokračujte na další straně.