Dříve nebyly cirkusy jen přehlídkou artistů, mezi kterými jsou akrobaté, krotitelé zvířat, krasojezdci, klauni a jim podobní. Existovaly totiž i cirkusy, které prezentovaly něco zcela odlišného.

V těchto cirkusech vystupovali lidé s tělesnými anomáliemi. Ačkoliv pro ně bylo jejich postižení prokletím, které je provázelo celý život, dokázali ze své odlišnosti něco vytěžit a vzepřít se svému osudu. I přesto, že byli lidmi spíše opovrhováni a raději se od nich společnost stranila, jejich fyzická odlišnost si našla své publikum, které bylo těmito lidmi doslova fascinováno.

Dokonce na některá představení stáli lidé dlouhé fronty a čekali i několik hodin, aby tyto umělce alespoň koutkem oka zahlédli. V následující galerii naleznete 11 snímků lidí, kteří v těchto kočovných cirkusech vystupovali.