Svátky vánoční jsou pohodovým časem pro každého z nás. Měli bychom se hlavně pozastavit nad tím, jak se chováme k našemu okolí a či opravdu nezištně bez nároku na odměnu pomáháme, kde se jen dá, rozdáváme dobrou náladu a myšlenky. K tomuto křesťanskému svátku patří i obdarování blízkých. My vám dnes ukážeme, jak se obdarovala skupina žen.

Experiment probíhal následovně: každá dívka byla podrobena "zatěžkávací" zkoušce, při které měla zpívat koledu Merry Christmas. Celé zpívánky však provázela skrytá kulisa, na které jednotlivé dívky seděly. Jednalo se o obrovský vibrátor, který jim měl v průběhu zpěvu dělat dobře a zároveň je vyvádět z míry při jejich vánočním vystoupení.

Ničeho se nebojte a podívejte se s námi na lechtivější video, které se nese v duchu vánočním. Která z dívek vyvázla z experimentu jako nejméně citlivá?

Pokračujte na další straně.