Český jazyk je nádherný, vždyť stačí zaměnit jen jedno písmeno či čárku v souvětí a rázem dává věta naprosto jiný smysl. A tak stejně jako si můžeme hrát s interpunkcí a slovíčky, tak stejně si pravděpodobně hráli naši předci s některými názvy obcí tady u nás. Jinak to nejspíš ani vysvětlit nejde…

Pokračujte na další straně.