Barva očí je dána množstvím pigmentu v rohovce, který je nazýván melanin. Zbarvení očí je pro každého člověka typické a jen těžko se dá předpovídat, jakou barvu bude mít zrovna váš potomek, protože i přesto, že jste třeba oba dva hnědoocí, nebylo by nic ojedinělého, kdyby se vám narodilo miminko s pomněnkovýma očima.

Celý tento proces je dokonalým příkladem toho, jak fungují geny. Říká se, že oči jsou oknem do naší duše a kromě toho, jací jsme, dokážou oči podle vědců určit, kdo má předpoklady k alkoholismu. Ano, i s tímto podle všeho má naše barva očí co dočinění.

Vědci, kteří se tímto výzkumem zabývali, přišli k překvapujícímu závěru – alkoholismus a barva očí spolu velmi úzce souvisí. Geny, které rozhodují o barvě očí, totiž zároveň ovlivňují tendenci podlehnutí alkoholismu.

Pokračujte na další straně.