Stalo se vám již někdy, že jste si z ničeho nic začali povídat sami se sebou? Po chvilce jste si to určitě uvědomili a v duchu jste si museli říkat, že kdyby vás někdo viděl, bude si myslet, že jste se zbláznili.

Jenže ona to tak není úplně pravda. Podle posledních studií, které se zabývaly právě samomluvou, má tohle povídání pro naši psychickou stránku jen pozitivní vliv, a to přesněji v tom, že zvyšuje činnost našeho mozku.

V časopise Journal of Experimental Psychology byla zveřejněna studie, ve které psychologové Daniel Swigley a Gary Lupya uvedli, že samomluva má několik výhod. Účastníci této studie si například při hledání neustále opakovali nahlas název věci, kterou hledají. Během tohoto opakování a povídání se hledání stalo rychlejší a jednodušší.

Pokračujte na další straně.