Říká se, že v dlouhodobých vztazích se dříve nebo později začnou partneři na sebe vzájemně, alespoň po duševní stránce podobat. Avšak na toto vzájemné propojení má Brad Pitt svůj vlastní názor a do svých milovaných se dokonce i stylizuje a tak mnohdy vypadá jako jejich věrná kopie.

Pokračujte na další straně.