Na internetu kolují spousty nejrůznějších testů, které mají odhalit naši povahu a charakter. My vám dnes přinášíme jeden opravdu velmi povedený, který ačkoliv se může zdát na první pohled jednoduchý, vyřešit jej dokáže jen málokdo.

V tomto testu se dají lidé rozdělit jen do dvou kategorií, podle toho, čemu dali přednost. Každý z nás si totiž na obrázku všimne něčeho jiného a každý z nás se také k něčemu jinému přiklání více. Na obrázku můžete vidět dvě ženy a hrající se dítě. Zkuste přijít na to, která z těchto dvou žen, je matkou onoho dítěte.

Pokračujte na další straně.