Celé věky lidé věří na magickou moc drahokamů. Staří mágové a druidové jim přikládali léčivou a magickou moc. Věřili, že síla, která je v nich ukrytá, může ovlivnit osudy lidí. Podle znamení zvěrokruhu, nebo podle toho, který vás přitahuje, můžete zjistit, jaká tajemství v sobě skrývá a co vypovídá o vašem osudu.

Opál

Snažíte se najít životní rovnováhu, svobodu, místo, které vám umožní volně dýchat a naslouchat svému vlastnímu Já. Cítíte se stísněně a spoutaně veškerým děním kolem sebe. Nedokážete se uvolnit a vyvarovat se stresu. Nemáte jasnou představu o vaší budoucnosti, vše vnímáte jako zakryté hustou neproniknutelnou mlhou, která vám nedává možnost ujasnit si své priority. Tento nádherný zakalený kámen nedovolí vaší vizi vyjít na světlo. Musíte v sobě najít sílu čelit osudu, zastavit se a ujasnit si, co od života očekáváte a co chcete. Věřte vaší přirozené intuici, naslouchejte jí a ona vás povede správným směrem.

Pokračujte na další straně.