Od únosu uběhlo několik let a biologická matka Olgy, Tamara, se se ztrátou své dcery již smířila.

V průběhu těchto let měla ještě další dva chlapce, přičemž ten první jí byl odebrán sociální pracovnicí kvůli alkoholismu a toho druhého se Tamara dobrovolně vzdala již v porodnici.

Pokračujte na další straně.