I přestože je rakovina jícnu ne příliš častým onemocněním, patří k těm velice závažným. Dle dostupných informací je patrné, že se její výskyt rozděluje geograficky. Nejčastěji bývají postihováni Asiaté a je to pravděpodobně způsobeno jejich častou konzumací čajů s vysokým podílem taninů.

I v tomto případě je vznik karcinomu jícnu způsoben genetickou odchylkou, nejčastěji se jedná o gen APC. Tato genetická odchylka vznikne ve spojitosti s rizikovými faktory, avšak i zcela náhodně u zdravých jedinců.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory, které mnohonásobně zvyšují výskyt rakoviny jícnu, patří:

  • kouření
  • alkohol
  • žvýkání tabáku
  • dědičnost
  • refluxní choroba jícnu, což je zánět jícnu způsobený častým zvracením
  • Barrettův jícen

Pokračujte na další straně.